4.6 Bestillingsoversikt

Bestillingsoversikten gir deg et totalt bilde av aktuelle bestillinger, leverte bestillinger og returer.

Åpne bestillinger
Under åpne bestillinger ser du bestillinger som ikke er fullført enda (helt eller delvis).

Fullførte bestillinger
Under fullførte bestillinger ser du din bestillingshistorikk samt fakturert beløp.

Retursendinger
Under fliken retursendinger finner du informasjon om samtlige returer i det angitte tidsrommet. Klikk på Detaljer for å få mer informasjon om dine ordre/returer.