Priser og avgifter

Priser
Alle priser i KLiNGELs kataloger og på nettsidene våre er angitt inklusive moms.

Avgifter
Prisene i KLiNGELs kataloger og på nettsidene våre er angitt eksklusive frakt og andre gebyrer. Disse avgiftene blir lagt til ved kjøp. Les mer om våre avgifter i våre kjøpevilkår.