Deltagervilkår

Arrangør

Denne konkurransen arrangeres av K-Mail Order Norge AS, Postboks 3501, 3007 Drammen. Org.nr. 986 487 387.

Konkurransedeltakere

Alle som er folkeregistrert i Norge, har fylt 18 år og oppfyller kravene nedenfor kan delta i konkurransen. Ansatte hos K-Mail Order Norge AS og deres familiemedlemmer, deltagende byråer og samarbeidspartnere får ikke delta i konkurransen.

Tidsrom

Konkurransen pågår i perioden 03.12.-16.12.2014. Du kan ikke delta etter sluttdatoen.

Slik deltar du

Velg et av antrekkene klassisk, moderne eller trendy. Send en e-post til konkurranse@klingel.no og oppgi valgt antrekk i emnefeltet. I e-posten forklarer du hva du liker best ved dette antrekket. Ved å delta, aksepterer du automatisk våre deltagervilkår.

Spesielle vilkår

Ved å delta i konkurransen godkjenner du at vi lagrer dine opplysninger for at vi skal kunne kontakte deg ved en eventuell gevinst. Vinnernes navn blir publisert på nettsiden vår og i andre markedsføringskanaler. Ved å delta i konkurransen godkjenner du at K-Mail Order Norge AS eier rettighetene til å bruke ditt innsendte materiale i markedsføring. Du står selv ansvarlig for at det innsendte materialet er ditt eget, og at du har rett til å sende det til K-Mail Order Norge AS. Vinnersjansen påvirkes ikke av bestillinger.

Vinner

En jury hos K-Mail Order Norge AS bedømmer alle konkurransebidragene og velger ut seks vinnere. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Vinnerne blir underrettet per e-post eller telefon. Dersom vi ikke får tak i vinnerne innen 14 dager, forbeholder vi oss retten til å velge en ny vinner.

Premie

1. premie: Hvit kjøkkenmaskin (verdi: 1399 kroner)
2.-6. premie: Rød stekepanne (verdi: 649 kroner)
En eventuell gevinstskatt og fraktkostnad betales av K-Mail Order Norge AS. Antrekkene er ikke en del av premien. Gevinsten kan ikke overføres eller tas ut i kontanter.

Tilbake til konkurransen