INFORMASJON OM DIAMANTER

Diamanten har fått navnet sitt fra sin hardhet (gr. adamas: den uovervinnelig). Den er det hardeste av alle stoffer (140 ganger hardere enn korund), og kalles derfor ofte evigvarende. Diamantens hardhet er forskjellig på de enkelte krystallflatene. Dette gjør at en diamant kan slipes med diamant (eller diamantpulver som inneholder ulike hardheter).