4.5 Kontoutskrift

Under transaksjoner ser du alle bestillinger, returer og innbetalinger som er gjort på din Min KLiNGEL-konto under valgt tidsrom. Du kan endre tidsrom nederst på siden hvis du ønsker det.

Utestående beløp står markert med rød skrift.