1.4 Søkefilter

Øverst på hver side finner du søkefeltet hvor du kan søke på artikkelnummer eller fritekst.

Når du gjør et søk listes alle artikler som inneholder søkeordet opp, enten helt eller som en del av et annet ord. Søket er feiltolerant. Bli derfor ikke forvirret hvis du får treff på artikler som ved første øyekast ikke nødvendigvis har noe å gjøre med ditt søkeord. Du kan også søke på ordkombinasjoner (for eksempel produkt og farge).

Når du har fått frem et søkeresultat kan du nyansere søket ved å velge forskjellige kriterier (f.eks. rubrikk, farge, materiale eller pris) som vist på bildet.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Bilde: Eksempel på søkefilter