SIKKER NETTHANDEL

Mange forbrukere er fremdeles skeptiske til å handle på Internett. Et økende antall nettbedragerier og useriøse nettbutikker har dessverre bidratt til denne usikkerheten. Vi ønsker å motarbeide dette ved å skape en trygg plattform der våre kunder skal føle seg sikre når de handler på nett. Derfor har vi valgt å sertifisere nettbutikken vår hos Trygg E-handel.
 

Trygg E-handel, som er en del av Distansehandel Norge (DN), er et kvalitetsstempel som viser at den godkjente bedriften er en nettbutikk som stiller høyeste krav til sitt nettsted og som bidrar til å gjøre netthandel sikrere. Klingel er sertifisert av Trygg E-handel, det betyr at du kan kjenne deg trygg og sikker når du handler hos oss.
 

Hensikten med Trygg E-handel er å skape tydeligere, enklere og mer enhetlige retningslinjer for hva som gjelder ved netthandel – både for deg som forbruker, men også for oss som nettbutikk.
 

Når du handler fra en nettbutikk som har godkjentmerket Trygg E-handel innebærer det at bedriften er bundet via avtale til å tilfredsstille visse krav. Det er kun seriøse og stabile nettbutikker som kan bli sertifisert av Trygg E-handel. For å bli sertifisert med Trygg E-handels kvalitetsstempel må bedriften, i tillegg til å følge norsk lovgivning, leve opp til følgende grunnkrav:
 

 • Bedriftens opplysninger skal være tydelige og lett tilgjengelige for kunden.
 • På hverdager skal bedriften besvare e-posthenvendelser innen 48 timer.
 • Forbruker har alltid rett til å henvende seg direkte til bedriften for å få hjelp til kjøp og bestilling.
 • Totalpris, gyldighetstid for tilbud og lagerstatus skal fremgå klart og tydelig.
 • Maksimal leveringstid skal kommuniseres tydelig til kunden.
 • Tilbakebetaling skal skje innen 14 dager ved heving av kjøp.
 • Forbruker skal informeres om angrerett og rutiner for retur.
 • Forbruker skal informeres om retten til reklamasjon og rutiner for dette.
 • Bruksanvisning som forbruker trenger til å bruke produktet, skal normalt være på norsk.
 • Bedriften kan ikke inngå avtaler med mindreårige.
 • Bedriften skal være finansielt stabil.
 • Bedriften skal tilby sikre betalingsløsninger.
 • Dersom bedriften lagrer personopplysninger, skal forbruker samtykke. Personopplysningene skal beskyttes mot ekstern inntrenging og håndteres etter bestemmelsene i personvernloven.

Distansehandel Norge kontrollerer jevnlig at disse kravene tilfredsstilles gjennom kredittkontroll, testkjøp samt utredninger dersom det forekommer mistenkeligheter. Du som forbruker kan henvende deg direkte til Trygg E-handel dersom du har en klage på en sertifisert bedrift. Dersom alvorlige brister viser seg, risikerer bedriften å miste retten til å bruke kvalitetsstempelet til Trygg E-handel og miste sitt sertifikat.
 

For å bidra ytterligere til at du som kunde skal kjenne deg trygg på å handle på nett, har vi laget en sjekkliste for sikker netthandel som kan være bra å ha for hånden når du handler på nett. Sjekklisten beskriver hvordan du kan skille seriøse fra useriøse nettbutikker.