• Bredt sortiment
 • Størrelse 34-62
 • Personlig service
Denne butikken er nå permanent stengt. 😢Mer info
Denne butikken er nå permanent stengt. 😢Mer info

Referanse til personvern

Innholdsfortegnelse

1 Vi er ansvarlige for personopplysningene om deg

2 Hvor sikre er dataene dine?

3 Vår databeskyttelsesansvarlig

4 Hva er obligatoriske opplysninger eller obligatoriske felt?

5 Hvorfor behandles opplysningene?

5.1 Forespørsler

5.2 Kvalitetssikring

5.3 Personlig kundekonto

5.4 Bestillinger og katalogkrav

5.5 Betalingstjenesteleverandør

5.6 Kredittkontroll

5.7 Overføring av data om utestående fordringer til inkassobyråer

5.8 Reklame

5.8.1 Forsendelse av e-postreklame/nyhetsbrev

5.8.2 Telefonreklame

5.8.3 Postreklame og kundeanalyser

5.8.4 Kundeundersøkelser for å bestemme kundetilfredshet

5.8.5 Konkurranser

5.8.6 Dokumentasjon av samtykker

5.8.7 Lagringstid ved reklame

5.8.8 Endring av formål

5.9 Utvidede lagringsperioder

6 Rett til å protestere og rett til å tilbakekalle

6.1 Din rett til å protestere

6.2 Rett til å tilbakekalle

6.3 Adresse for protest og tilbakekalling

7 Hvilke rettigheter har du?

7.1 Rett til bekreftelse og informasjon

7.2 Rett til retting

7.3 Rett til sletting (rett til å bli glemt)

7.3.1 Forutsetninger for sletting

7.3.2 Utvidet rett til å bli glemt

7.3.3 Unntak for sletting

7.4 Rett til begrensning av behandling

7.5 Rett til dataportabilitet

7.6 Å gjøre dine rettigheter gjeldende

8 Hva er informasjonskapsler, og hva brukes de til?

8.1 Informasjonskapsler

9 Protokoller

1 Vi er ansvarlige for personopplysningene om deg

Personopplysningenes vern og sikkerhet er av største betydning for oss. For at du også skal kunne føle deg trygg mht. personvernet hos oss, foretas behandlingen av dine personopplysninger hos oss under streng overholdelse av lovbestemmelsene for personopplysninger. Personopplysninger er data som identifiserer deg eller som du kan identifiseres med. Personopplysningene behandles hos oss bare i den grad loven tillater det, eller hvis du på forhånd har gitt oss samtykke til dette.Personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, fødselsdag, personnummer, leveringsadresse, e-postadresse, kundenummer.

Vi, det er Klingel Norge AS, Postboks 3501, 3007 Drammen, og våre tjenesteleverandører, som behandler dine opplysninger for vår regning for formålene angitt nedenfor (heretter: Klingel eller vi).

Til våre tjenesteleverandører hører f.eks. trykkerier, trykksakleverandører, callcenter, adressetjenesteleverandører, internettjenesteleverandører, datasentre og betalingstjenesteleverandører. Du når oss i tillegg til postadressen ovenfor også på e-post integritet@klingel.no

Det er viktig for oss at du alltid kan få vite av informasjonen nedenfor hvilke personopplysninger vi samler inn under besøket ditt på nettsiden vår og under bruken av våre tjenester og tilbud, og hvordan vi behandler disse etterpå.

2 Hvor sikre er dataene dine?

Vi treffer tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene mot manipulering, tap, ødeleggelse eller mot tilgang av uvedkommende personer og ivareta dine rettigheter og overholde de gjeldende personvernbestemmelsene i EU og i Tyskland (art. 32 i GDPR).

Trufne tiltak skal garantere personopplysningenes fortrolighet og integritet samt systemenes og tjenestenes tilgjengelighet og belastningsevne hele tiden under behandling av dataene. De skal i tillegg til dataenes tilgjengelighet og tilgang til disse raskt kunne gjenopprettes ved en fysisk eller teknisk svikt.

Til våre sikkerhetstiltak hører også kryptering av dataene. Når du overfører data til oss, foretas en kryptering via Transport Layer Security (TLSv1.2, RSA2048 Bit) avhengig av nettleseren du bruker.

Alle opplysninger som du gir elektronisk, krypteres teknisk og overføres først deretter. Dermed kan disse opplysningene ikke vises til tredjepart på noe som helst tidspunkt.

Vår databehandling og våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende iht. den teknologiske utviklingen.

Våre ansatte er selvsagt skriftlig forpliktet til fortrolighet og overholdelse av kravene i personvernloven.

3 Vår databeskyttelsesansvarlig

Når du har et spørsmål om personvern eller datasikkerhet, når du vår databeskyttelsesansvarlig per e-post på integritet@klingel.no eller per post under Klingel Norge AS, Databeskyttelsesansvarlig, Postboks 3501, 3007 Drammen.

4 Hva er obligatoriske opplysninger eller obligatoriske felt?

Når uthevelsen av bestemte datafelt er betegnet som obligatoriske opplysninger eller obligatoriske felt og/eller merket med en stjerne (*), er klargjøring av disse opplysningene enten lovmessig eller avtalemessig foreskrevet, eller så trenger vi disse opplysningene for å gjennomføre avtalen, ønsket tjenesteytelse eller det angitte formålet. Angivelse av opplysninger ligger selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser, også for obligatoriske opplysninger. Manglende angivelse kan ha til følge at avtalen ikke kan oppfylles av oss, eller den ønskede tjenesten ikke kan ytes eller det angitte målet ikke kan nås.

5 Hvorfor behandles opplysningene?

5.1 Forespørsler

Hvis du tar kontakt med oss via våre kontaktmuligheter (f.eks. via e-post, kontaktskjema, service- og produktvurderinger), lagrer vi ditt navn og dine kontaktopplysninger (e-postadresse og/eller kundenummer) samt emne. Opplysningene brukes til å behandle henvendelsen og til å kommunisere med deg. Vi bruker e-postadressen til å kunne svare deg per e-post (personvernforordningen art. 6, avs. 1 a og b i GDPR). Ved spørsmål om konkrete bestillinger eller når vi skal gjøre noe for deg personlig, trenger vi ditt virkelige navn. For øvrige spørsmål kan du også bruke et pseudonym. Hvis forespørselen er ferdig behandlet og det ikke finnes andre lagringsforpliktelser, slettes dataene igjen.

I tillegg til våre egne ansatte bruker vi også tjenesteleverandører til telefonforespørsler for å støtte vår kommunikasjon, og disse tar imot henvendelser og behandler din forespørsel (jf. pkt. 5.2). Vi har forpliktet disse tjenesteleverandørene til å overholde personvernbestemmelsene i henhold til de juridiske kravene.

5.2 Kvalitetssikring

I tillegg bruker vi dataene dine for å sikre kvaliteten til tjenesteleverandørene og de interne ansatte som støtter oss i kundekommunikasjonen. Faktiske kundedata og -saker brukes til å utføre tester. Vi bruker for eksempel et bestillingsskjema som er mottatt av oss til å behandle det via telefon som en del av en testsamtale. Testpersonen simulerer en kundesamtale. Vi baserer denne typen databehandling på vår legitime interesse for å sikre kvaliteten på behandlingen av telefonforespørsler fra våre kunder (art. 6, avs. 1 f i GDPR).

Du kan når som helst trekke tilbake denne typen databehandling med virkning for fremtiden. For detaljer om din tilbaketrekningsrett se 6.1 nedenfor.

5.3 Personlig kundekonto

Vi behandler de nødvendige registreringsdataene for oppsett og bruk av kundekontoen, slik at du kan kontrollere leveringsstatusen for bestillingene dine, slette en artikkel eller kontrollere at vi har mottatt betalingen din. Det er bare mulig å få tilgang til kundekontoen din etter at du har angitt ditt personlige passord. Husk å behandle tilgangsdataene dine konfidensielt.

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke kontoen, kan vi slette den elektroniske tilgangen innen fire uker. Send melding om dette til integritet@klingel.no

Du kan når som helst slette kundekontoen din. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke betyr at dataene som vises i kundekontoen, vil bli slettet samtidig hvis du har bestilt fra oss én gang. Sletting av dine data vil da skje automatisk etter utløpet av perioden iht. handels- og skattelover for lagring av data. Det juridiske grunnlaget for denne videre databehandlingen er art. 6, avs. 1 c og f i GDPR.

5.4 Bestillinger og katalogkrav

Vi behandler personopplysningene fra dine bestillinger eller katalogforespørsler for å behandle bestillingen eller katalogforespørselen og for levering og fakturering (art. 6, avs. 1 b i GDPR). For å sikre at varene når deg raskt, sender vi dem ofte direkte fra produsenten, grossisten eller samlelageret (såkalt «drop shipping»), og overfører dine adressedata for forsendelsen. Det juridiske grunnlaget for overføring av data er art. 6, avs. 1 b i GDPR.

Vi lagrer dine data som er relevante for bestillingen eller katalogforespørselen og de tilknyttede dokumentene (f.eks. forretningsbrev, fakturaer) i henhold til de juridiske kravene etter at bestillingen eller katalogforespørselen er avsluttet i henhold til lovforskriftene.

Vi behandler også informasjonen fra dine bestillinger eller katalogforespørsler for postreklame og kundeanalyser (se nedenfor 5.8.3.).

5.5 Betalingstjenesteleverandør

Vi bruker betalingstjenesteleverandører for å kunne tilby deg så mange og sikre betalingsmetoder som mulig. Leverandørene av betalingstjenester mottar følgende data for kontroll og garanti av betalingsbehandlingen du har bedt om, avhengig av tjenesteleverandøren, så langt disse er tilgjengelige hos oss og ikke allerede er lagret der av deg under registreringen eller angitt i løpet av betalingsprosessen:

Fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, leveringsadresse, faktureringsadresse, kundenummer, ordrenummer, betalingsbeløp.

Vi deler denne informasjonen med følgende leverandører av betalingstjenester, avhengig av hvilken betalingsmåte du velger i bestillingsprosessen:

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. - 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (Luxemburg)
  • Vi mottar ingen konto- eller kredittkortinformasjon ved betaling med PayPal. Du har lagret dette hos PayPal. Vi mottar bare PayPal-e-postadressen din. I tillegg skjer dataregistrering på PayPal i henhold til deres sikkerhetsforskrifter.
  • Computop er vår betalingstjenesteleverandør og er grensesnittet til våre kredittkort Aquier Concardis og PayPal.
 • Concardis GmbH, Helfmann-Park , 65760 Eschborn, Tyskland
 • Computop GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Tyskland

Dataene vi sender videre, overføres i kryptert form. Dataene for betalingsmåte og betalingsdata overføres også i kryptert form via tilsvarende grensesnitt. I denne prosessen innhenter vi ikke informasjon om betalingsdataene.

 • Følgende data behandles ved overføring fra Concardis til oss:
  • Når det gjelder kredittkortkjøp => kundenummer
  • For PayPal => transaksjons-ID
 • For overføringer direkte fra kunden til oss:
  • Bruksformål, IBAN, kundedata

5.6 Kredittkontroll

Vi overfører personopplysninger som samles inn innenfor omfanget av dette avtaleforholdet, gjennomføringen og avslutningen av dette forretningsforholdet samt data om ikke-kontraktsmessig eller bedragersk atferd til CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München.

Det juridiske grunnlaget for disse overføringene er art. 6, avs. 1 b og f i personvernforordningen (GDPR). Datautvekslingen med CRIF Bürgel GmbH bidrar også til å oppfylle juridiske forpliktelser for å gjennomføre kredittkontroller.

CRIF Bürgel GmbH behandler de innsamlede dataene og bruker dem også til profileringsformål (score) for å informere kontraktspartnerne i EØS-området og i Sveits og eventuelt andre tredjeland (forutsatt at det foreligger en adekvat avgjørelse fra Europakommisjonen) om blant annet vurdering av fysiske personers kredittverdighet. Du finner mer informasjon om aktivitetene til CRIF Bürgel GmbH på deres informasjonsark eller elektronisk på www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

CRIF Bürgel GmbH samarbeider i Norge med følgende partner:

Bisnode Norge AS

Langkaia 1, 0150 OSLO

+47 22 45 90 00

E-post: resepsjonen@bisnode.com

Postadresse: Bisnode Norge AS, Postboks 1419 Vika, 0115 OSLO

Organisasjonsnummer: 975 374 939

5.7 Overføring av data om utestående fordringer til inkassobyråer

Dersom du ikke betaler utestående regninger/avdrag til tross for gjentatte purringer, kan vi overføre de nødvendige dataene til et inkassobyrå for inndrivelse.

Vi kan dessuten selge de nevnte utestående fordringene til et inkassobyrå, som på eget ansvar og i eget navn kan gjøre dem gjeldende mot deg i henhold til juridiske bestemmelser, og som også kan bruke dem i forbindelse med andre overdragelser. Det rettslige grunnlaget for overføring av data i forbindelse med inkasso er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b; for overføring i data i forbindelse med salg av fordringer personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Vi samarbeider med følgende inkassobyråer:
• Gothia AS, Kongens gate 6, Postboks 331 Sentrum, 0101 Oslo, Norway"
• IFA Finance Designated Activity Company, Talent Garden Building, Claremont Avenue, Glasnevin, Dublin, D11 YNR2, Ireland

5.8 Reklame

5.8.1 Forsendelse av e-postreklame/nyhetsbrev

Med ditt samtykke, som du alltid kan trekke tilbake, sender vi deg informasjon om spesielle tilbud, shoppingfordeler, rabatter og kampanjer samt tilbud og tjenester via e-post (f.eks. informasjon om dame- og herreklær, accessoirer, sko, smykker og klokker, sengetøy, interiørartikler, husholdningsartikler). Vi analyserer åpning og lesing av e-post og tilknyttede elektroniske dokumenter som du velger ved å klikke på dem for å tilrettelegge fremtidig e-postinformasjon til dine interesseområder. Dette inkluderer også evaluering av uavsluttede ordreprosesser (art. 6, avs. 1 a i GDPR).

Vi behandler dine obligatoriske opplysninger når du gir ditt samtykke til dokumentasjonsformål og for å kunne kontakte deg personlig.

Som en eksisterende kunde i vår nettbutikk vil du motta regelmessige produktanbefalinger fra oss via e-post basert på vår legitime interesse (art. 6, avs. 1 f i GDPR). Du vil motta disse produktanbefalingene fra oss uavhengig av om du har abonnert på vårt nyhetsbrev. Vi bruker e-postadressen du har oppgitt under kjøpet til å annonsere våre egne varer og/eller tjenester som likner på dem som du har bestilt hos oss tidligere.

Overføringen og evalueringen av dataene skjer med vår partner salesforc.com inc. i USA. Overføring av opplysninger til USA er forbundet med farer. Vi har inngått utfyllende avtaler med Salesforce for å ivareta sikkerheten til dataene. EU-borgere er i USA ikke beskyttet mot en vidtrekkende dataovervåkning av amerikansk etterretningstjeneste og andre myndigheter. Det finnes i tillegg ingen tilstrekkelig rettshjelp for EU-borgere. De amerikanske sikkerhetslovene byr ikke EU-borgere noen form for garanti som kan påberopes juridisk ovenfor de amerikanske myndighetene.

Du kan til enhver tid tilbakekalle denne bruken ved å sende en e-post til integritet@klingel.no eller ved å klikke på en lenke i den mottatte e-posten uten å pådra deg andre kostnader enn overføringskostnader i henhold til de grunnleggende tariffene. Se avsnittet «Rett til å protestere og rett til å tilbakekalle».

5.8.2 Telefonreklame

Bare med ditt samtykke, som kan tilbakekalles når som helst, vil du motta telefontilbud og informasjon om nye trender, personlige produktanbefalinger, rabatter og kampanjer fra oss (f.eks. informasjon om dame- og herreklær, accessoirer, sko, smykker og klokker, sengetøy, interiørartikler, husholdningsartikler) – (art. 6, avs. 1 a i GDPR). Du kan tilbakekalle denne bruken når som helst ved å sende en e-post til integritet@klingel.no uten å pådra deg andre kostnader enn overføringskostnader i henhold til de grunnleggende tariffene. Se avsnittet «Rett til å protestere og rett til å tilbakekalle».

5.8.3 Postreklame og kundeanalyser

For at vi skal kunne presentere tilbud fra vårt selskap (Klingel) om nye trender, personlige produktanbefalinger, rabatter og kampanjer (f.eks. informasjon om dame- og herreklær, accessoirer, sko, smykker og klokker, sengetøy, interiørartikler, husholdningsartikler) samt informasjon om selskapet, behandler vi dine data ved forespørsler, bestillinger og katalogforespørsler i den grad det er tillatt i henhold til lov for vår reklame per post og for våre kundeanalyser. Behandlingen foregår i henhold til våre legitime interesser for å opprettholde kundeforholdet med deg, for å gjøre deg oppmerksom på nye produktgrupper og tjenester fra våre merker, for å skaffe nye kunder, for å reaktivere gamle kunder og for å gi våre kunder relevant informasjon og tilbud (art. 6, avs. 1 f i GDPR).

Analysene våre utføres regelmessig pseudonymisert på grunnlag av et kundenummer.

I tillegg vil dataene fra tid til annen bli brukt til annonsering av nøye utvalgte selskaper som er interessert i å informere deg om tilbud som er av antatt interesse. For å beskytte dine interesser vil ikke dataene bli videreformidlet til disse selskapene på et tidspunkt, men behandlet innenfor rammen av den såkalte trykksakprosedyren. I denne prosessen vil dine data bli skrevet ut på reklamematerialet til vår reklamepartner for å kunne lage og tilpasse annonsematerialet av en partner valgt av oss (såkalt trykksakselskap) og overlevert til posten. Reklamepartneren kan ikke se dine data. Først når du reagerer på reklamen som sendes til deg på denne måten fra vår reklamepartner, vil denne motta dine data. Du bestemmer da selv om reklamepartnerne skal motta data fra deg.

Du kan selvfølgelig tilbakekalle ditt samtykke til denne typen behandling av dine data. For detaljer se avsnitt 6 «Rett til å protestere og rett til å tilbakekalle».

5.8.4 Kundeundersøkelser for å bestemme kundetilfredshet

Vi utfører kundeundersøkelser for å bestemme kundetilfredshet.

I en skriftlig kundeundersøkelse samles dataene regelmessig anonymt uten personlig referanse.

Hvis du har gitt oss ditt samtykke til en telefonspørreundersøkelse, vil vår tjenesteleverandør motta ditt navn, dine kontaktopplysninger og informasjonen som kreves for å gjennomføre kundeundersøkelsen (f.eks. Informasjon om innkjøpsatferd). Disse personopplysningene lagres av vår tjenesteleverandør i 90 dager for kontroll, og slettes etterpå. Resultatene av undersøkelsen vil kun bli brukt anonymt til statiske formål.

Det samme gjelder hvis du inviteres til en kunde-workshop.

Hvis du deltar i en kundeundersøkelse på internett, skjer videre behandling uten bruk av personopplysninger hvis ikke annet er angitt.

Hvis du vil ha mer informasjon om personvern, kan du se de enkelte handlingene i kundeundersøkelsen.

5.8.5 Konkurranser

Hvis du deltar i konkurransene våre, vil vi bruke opplysningene dine til å gjennomføre konkurransen, og spesielt til å informere deg om vinnere og, om nødvendig, overføre en premie (juridisk grunnlag art. 6, avs. 1 b i GDPR). Hvis du har gitt oss et eget samtykke til bruk av en spesifikk kontaktkanal (f.eks. telefon eller e-post), bruker vi dine data innenfor rammen av samtykket (juridisk grunnlag art. 6, avs. 1 a i GDPR).

Data fra deltakerne i konkurransen vil bli slettet fra våre aktive systemer etter at konkurransen er gjennomført. De blir arkivert av oss kun for juridiske forsvarsformål, maksimalt ut begrensningsperioden for mulige krav (normalt tre år). Juridisk grunnlag er art. 6, avs. 1 f i forbindelse med art. 17, avs. 3 e i GDPR. Vinnerdata vil bli arkivert i lovpålagt periode iht. handels- og skattelover samt for å unngå ulemper for vinneren (f.eks. tilbakekalling av produkter) (juridisk grunnlag art. 6, avs. 1 c i GDPR).

Du kan når som helst erklære at du trekker deg fra deltakelse og bruken av dataene knyttet til konkurransen. En tilbakekalling av bruk av data til reklameformål i forbindelse med konkurransen frem til mottak av varslingen om premien vil bli behandlet som trekning fra deltakelsen i konkurransen. Se avsnitt 6 for ytterligere informasjon om tilbaketrekking av samtykke og forbehold mot bruk av data til reklame.

5.8.6 Dokumentasjon av samtykker

For å få ditt samtykke til nyhetsbrev bruker vi prosedyren med dobbelt aktivering på nettet for å unngå at e-postreklame blir sendt til e-postadresser til personer som ikke har bedt om dem. Den nødvendige informasjonen om dobbel aktivering registreres i henhold til spesifikasjonene til personverntilsynsmyndighetene, og lagres for dokumentasjonsformål (art. 7, avs. 1, art. 5, avs. 2 i GDPR).

Hvis du sender oss ditt samtykke via post, vil vi også lagre det som et skann eller originalen for dokumentasjonsformål.

5.8.7 Lagringstid ved reklame

Vi vil lagre opplysningene dine som er samlet inn til reklameformål inntil vi mottar tilbakekalling av ditt samtykke eller forbehold mot behandlingen av dataene dine for reklameformål (se avsnitt 6).

5.8.8 Endring av formål

Hvis vi i fremtiden ønsker å behandle dine personopplysninger for et annet formål enn det som disse dataene ble samlet inn for, vil vi gi deg relevant informasjon om dette nye formålet og all annen relevant informasjon før slik videre behandling.

5.8.9 Utvidede lagringsperioder

De angitte lagringsperiodene kan forlenges tilsvarende hvis det i enkelte tilfeller er en lengre juridisk eller avtalebundet oppbevaringsperiode, spesielt hvis dataene behandles for ulike formål.

6 Rett til å protestere og rett til å tilbakekalle

6.1 Din rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger som er basert på en balanse av interesser i henhold til art. 6, avs. 1 f i GDPR når som helst av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene. Vi behandler i dette tilfellet ikke personopplysningene lenger med mindre vi kan påvise tungtveiende grunner for behandlingen som overgår dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen brukes til å gjøre krav gjeldende, utøve eller forsvare seg mot rettskrav.

Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med direktereklame, og dermed vil ikke dataene lenger bli behandlet til disse formålene.

6.2 Rett til å tilbakekalle

Du har alltid rett til å tilbakekalle et eventuelt samtykke du har gitt. Med tilbaketrekkingen av samtykket rammes ikke rettmessigheten ved den behandlingen som det ble gitt samtykke til frem til tilbaketrekkingen.

6.3 Adresse for protest og tilbakekalling

Protesten eller tilbakekallingen rettes til:

Klingel Norge AS

Databeskyttelsesansvarlig

Postboks, 3501

3007 Drammen

E-post: integritet@klingel.no

7 Hvilke rettigheter har du?

Som en registrert person for databehandling har du visse juridiske rettigheter.

7.1 Rett til bekreftelse og informasjon

Du har rett til å forlange en bekreftelse av oss mht. de aktuelle personopplysningene som behandles i henhold til art. 15 i GDPR. Hvis vi behandler slike data, har du rett til å motta gratis informasjon om de lagrede dataene. Informasjonen inneholder opplysninger om

 • formålene med behandlingen
 • de berørte kategoriene av personopplysninger
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner
 • dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden
 • retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling
 • retten til å klage til en tilsynsmyndighet
 • dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte: all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra
 • forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22, avs. 1 og 4 i GDPR, og, i det minste i nevnte tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte

Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon, skal den registrerte ha rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i forbindelse med overføringen. Hvis du har spørsmål om innsamling, behandling eller bruk av personopplysninger ved informasjon om eller andre krav om dine rettigheter, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppført på slutten av denne informasjonen.

7.2 Rett til retting

Du har rett til å rette og/eller komplettere dataene som er oppgitt av den ansvarlige personen hvis personopplysningene som behandles, er feil eller ufullstendige. Den ansvarlige personen må foreta rettingen umiddelbart.

7.3 Rett til sletting (rett til å bli glemt)

7.3.1 Forutsetninger for sletting

Du har rett til å be om sletting av personopplysninger. Vær oppmerksom på at en rett til umiddelbar sletting (art. 17 i GDPR) («rett til å bli glemt») bare finnes hvis en av følgende årsaker gjelder:

 • personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for
 • du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen i henhold til art. 6, avs. 1 a eller art. 9, avs. 2 a i GDPR, og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen
 • du protesterer mot behandlingen i henhold til art. 21, avs. 1 i GDPR, og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, eller du protesterer mot behandlingen for direktereklame i henhold til art. 21, avs. 2
 • personopplysningene er blitt behandlet ulovlig
 • personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt
 • personopplysningene er blitt samlet inn i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester som nevnt i art. 8, avs. 1 i GDPR.

7.3.2 Utvidet rett til å bli glemt

Hvis vi har offentliggjort personopplysningene og i henhold til art. 17, avs. 1 i GDPR har plikt til å slette personopplysningene, skal vi, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnadene, treffe rimelige tiltak, herunder tekniske tiltak, for å underrette behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, om at du som den registrerte har anmodet om at nevnte behandlingsansvarlige skal slette alle lenker til, kopier eller reproduksjoner av nevnte personopplysninger.

7.3.3 Unntak for sletting

I tillegg til forutsetningene ovenfor må du være oppmerksom på at følgende unntak kan rettferdiggjøre et avslag på forespørselen om sletting:

 • for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet
 • for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt
 • av hensyn til allmennhetens interesse på området folkehelse i samsvar med art. 9, avs. 2 h og i og art. 9, avs. 3 i GDPR
 • for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i samsvar med art. 89, avs. 1 i GDPR i den grad retten til sletting sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre at målene med nevnte behandling nås, eller
 • for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Retten til sletting gjelder ikke dersom behandlingen er nødvendig.

7.4 Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve av den behandlingsansvarlige at behandlingen begrenses dersom du bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene, eller behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses. Retten gir også rom for å gjøre personopplysningene gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav når vi ikke lenger trenger opplysningene. Du kan til slutt gjøre denne retten gjeldende hvis du protesterer mot behandlingen iht. art. 21, avs. 1 i GDPR og det ennå ikke er avgjort om behandlingsansvarliges legitime grunner oppveier dine grunner.

Dersom behandlingen er blitt begrenset, skal slike personopplysninger bare behandles med den registrertes samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å verne en annen fysisk eller juridisk persons rettigheter eller av hensyn til viktige allmenne interesser i unionen eller en medlemsstat. Muligheten for kontinuerlig lagring rammes ikke. Hvis begrensningen på behandlingen er begrenset i henhold til betingelsene ovenfor, vil du bli underrettet av oss før begrensningen oppheves.

7.5 Rett til dataportabilitet

Du har også rett til dataportabilitet av dataene du har gitt oss, som vi har behandlet på grunnlag av et effektivt samtykke eller hvis behandling var nødvendig for inngåelse i eller oppfyllelse av en effektiv avtale, i et «strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format». Du har også rett til å be om direkte overføring til en annen behandlingsansvarlig så langt det er teknisk mulig.

Retten eksisterer bare i den grad at andre personers rettigheter og friheter ikke blir berørt.

7.6 Å gjøre dine rettigheter gjeldende

Du kan kontakte vår personvernansvarlige for dette. Du kan kontakte vår personvernansvarlige på

Klingel Norge AS

Databeskyttelsesansvarlig

Postboks, 3501

3007 Drammen

E-post: integritet@klingel.no

Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstaten der du har ditt vanlige bosted, har ditt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted, dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med personvernforordningen (GDPR).

8 Hva er informasjonskapsler, og hva brukes de til?

8.1 Informasjonskapsler

På dette nettstedet brukes informasjonskapsler og lignende teknologier. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren din automatisk oppretter, og som lagres på enheten din (bærbar PC, nettbrett, smarttelefon osv.) når du besøker nettstedet vårt.

I informasjonskapselen lagres informasjon som alltid genereres i forbindelse med den bestemte enheten som brukes. Dette betyr imidlertid ikke at vi umiddelbart blir kjent med din identitet.

Noen informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere fullstendig, for eksempel for å lagre innholdet i handlekurven eller ønskelisten, eller for at du skal kunne logge deg inn.

Andre informasjonskapsler brukes til å gjenkjenne deg ved neste besøk. Disse informasjonskapslene brukes bl.a. til å gjøre tilbudet vårt enda mer attraktivt for deg.

Når du besøker nettstedet vårt, kan du se en detaljert liste over informasjonskapslene som brukes av oss. På dette punktet ber vi deg også om å samtykke til bruk av disse informasjonskapslene og teknologiene bak dem.

Over ikonet for informasjonskapsler, som du kan se nederst til venstre, kan du når som helst vise hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvilke samtykker du har gitt.

Du kan også trekke tilbake samtykket ditt der ved å fjerne de tilhørende avhakingene.

Når du fjerner merkingen, avsluttes behandlingen av data av de respektive informasjonskapslene.

Vær oppmerksom på at vi ikke har tilgang til nettleseren eller harddisken. Derfor lagres informasjonskapslene fremdeles på datamaskinen din selv etter at merkingen er fjernet – men disse brukes ikke lenger av nettstedet vårt.

I slike tilfeller anbefaler vi at du sletter informasjonskapslene manuelt fra datamaskinen via nettleserinnstillingene.

9 Protokoller

Hver gang en besøkende får tilgang til dette nettstedet, overfører nettleseren data om denne prosessen, som blir midlertidig lagret i en loggfil (serverloggfiler) og behandlet (art. 6, avs. 1, b, c, f i GDPR). Dataene omfatter:

 • en beskrivelse av typen og versjonen av nettleseren du bruker
 • operativsystemet som brukes
 • kategorien referanse-URL
 • vertsnavnet for den eksterne enheten
 • dato og klokkeslett for serverforespørsel
 • IP-adresse

Behandling av disse såkalte serverloggdataene er av tekniske årsaker nødvendig for å levere tjenesten, for å sikre systemsikkerhet og for dokumentasjonsformål. Uten å samle inn IP-adressen til tilgangsdatamaskinen og navnet på den hentede filen, er det umulig å opprette en tilkobling til serveren og å bruke det tilhørende nettilbudet. Dataene anonymiseres normalt for behandling for tekniske formål eller for å sikre systemsikkerhet etter 60 dager ved å forkorte IP-adressen, forutsatt at ytterligere oppbevaring av IP-adressen ikke er nødvendig for dokumentasjonsformål. (Se art. 6, avs. 1 c, art. 5, avs. 2, art. 7, avs. 1 i GDPR). Videre analyse av disse dataene gjøres anonymt for statistiske formål. I enkelte tilfeller kan det oppstå en lengre lagringsperiode hvis det er mistanke om forsettlige handlinger. Dataene slettes deretter etter at prosessen eller prosedyren er fullført.

Utgave: 29.11.2022


waiting...

SIKKER BETALING
 • Faktura
 • Konto
 • Postoppkrav
 • PayPal
 • Visa
 • Mastercard
FØLG OSS PÅ
VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
 • Postnord
SIKKER NETTHANDEL
 • Trygg E-Handel