• Bredt sortiment
 • Størrelse 34-62
 • Personlig service

INTEGRITETSPOLICY

Å beskytte våre kunders personlige integritet er viktig for oss i Klingel. I vår integritetspolicy beskriver vi hvordan vi bruker og lagrer din personlige informasjon – og hvorfor vi gjør det.

Vi behandler dine personopplysninger for å:

Kunne administrere ditt kjøp når du handler hos oss og også din konto (Mine sider) hvis du har valgt å ha en. Du skal for eksempel ha mulighet til å utnytte de funksjonene du gis tilgang til ved oppretting av kontoen. Vi gjør det også for at kommunikasjon og tilbud fra oss skal bli så relevante og interessante som mulig. Det vil si at når vi kontakter deg via e-post, SMS, telefon og post skal vårt tilbud være basert på din kjøpshistorikk og varer du faktisk har vist interesse for.

Hvilke rettigheter har du til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Du har flere rettigheter iht. GDPR blant annet retten til innvending mot markedsføring.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Klingel Norge AS med organisasjonsnummer 986487387 er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.
I denne policyen vil vi informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles av oss når du handler hos oss, når du besøker oss online og identifiserer deg, oppretter og bruker en konto samt når du får nyhetsbrev, SMS-utsendelser, postutsendelser, telefonsamtaler, informasjon eller annen markedsføring fra oss.

Hvis du har noen spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil henvende deg til oss for å utøve dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss. Du når oss enklest på [integritet@klingel.no](mailto: integritet@klingel.no). Vår postadresse er Klingel, Pb. 3501, 3007 Drammen og hvis du vil ringe oss, når du oss på telefonnummer 210 98 190.

Hvordan behandler vi dine opplysninger?

Sammenfattende behandler vi dine personopplysninger for å:

 • administrere ditt kjøp når du handler hos oss
 • administrere din konto (Mine sider) hvis du har valgt å opprette en, f.eks. for at du skal kunne utnytte de funksjoner som du gis tilgang til ved oppretting av din kundekonto
 • sende markedsføring til deg via e-post, SMS og post
 • gi deg relevante tilbud via telefon
 • ta frem tilpassede og for deg relevante tilbud basert på din kjøpshistorikk og de varer som du har vist interesse for, for eksempel ved å klikke på dem i vårt nyhetsbrev eller SMS-utsendelser
 • følge gjeldende lover og regler
 • tilby funksjonalitet på hjemmesiden slik at den er så brukervennlig som mulig

Vi i Klingel anstrenger oss for å være så tydelige som mulig i måten vi behandler dine personopplysninger på. Vil du ha flere detaljer om hvorfor vi behandler dine personopplysninger? Da kan du lese om dette i PDF:en nedenfor. Der beskriver vi mer detaljert hvorfor vi behandler dine personopplysninger, hvilke opplysninger vi behandler og hvor lenge vi behandler dine personopplysninger. Du kan også lese om hvilken rettslig grunn vi har for å få behandle dine opplysninger lovlig iht. EUs personvernforordning (GDPR).

Her kan du lese detaljert om hvordan vi behandler dine personopplysninger: Integritetspolicy - PDF

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi og våre samarbeidspartnere arbeider aktivt med å følge EUs personvernforordning (GDPR). Vi har flere IT-systemer og funksjoner som hjelper oss med å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller uberettiget behandling. Videre har vi interne rutiner som sikrer at ikke flere personer enn nødvendig har tilgang til dine opplysninger.

Må du gi dine personopplysninger til oss og hva hender om du ikke gjør det?

For at vi skal kunne gi deg visse tjenester og for at det skal være mulig å inngå avtale med Klingel kreves det at du gir oss visse personopplysninger. Hvis du ikke gir de personopplysningene som kreves for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, kan vi f.eks. ikke levere dine varer.

Hvis du ikke gir den informasjonen som kreves for en behandling som vi utfører basert på ditt samtykke, kan vi ikke behandle dine personopplysninger for dette formålet. Ditt samtykke kreves f.eks. hvis du fortsatt ønsker å få nyhetsbrev, SMS-utsendelser og postutsendelser, som inneholder informasjon og tilbud til deg lenger enn den perioden vi ellers sender deg informasjon (se nedenfor).

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger behandles i utgangspunktet kun av Klingel. Dine personopplysninger kan imidlertid deles utenfor Klingel om det f.eks. er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, og for at vi skal kunne få hjelp med slikt som ikke er en del av vår kjernevirksomhet og dermed kunne tilby deg gode priser på våre varer.

Her finner du en mer detaljert oversikt over hvordan vi kan komme til å dele dine personopplysninger:

 • Vi deler dine personopplysninger med vår eksterne kundeservice for å kunne yte god kundeservice overfor deg.
 • For å kunne selge varene som du ønsker å kjøpe deler vi dine personopplysninger med den leverandøren som tilbyr det betalingsalternativet du har valgt. Avhengig av hvilket betalingsalternativ du har valgt, kan det variere hvilke opplysninger som behandles av leverandøren og hvordan disse behandles.
 • Vi deler dine personopplysninger med vår transportleverandør for å kunne levere varene til deg eller tilbake til oss hvis du angrer eller reklamerer kjøpet, eller vil bytte en vare. Dette gjør vi dels for å sikre at transportøren kan oppfylle leveransen og dels for å kunne sende deg informasjon om at dine varer er klare for henting.
 • Vi deler ditt personnummer med en leverandør som hjelper oss å sikre at de kontaktopplysningene vi har om deg, er korrekte.
 • Vi deler din kjøpshistorikk med den leverandøren vi bruker for å analysere hvordan vi skal forbedre våre tjenester og vårt tilbud til våre kunder.
 • Hvis du ikke betaler i tide, deler vi dine personopplysninger med noen av de leverandørene vi bruker for å drive inn betalingen.
 • Vi deler dine personopplysninger for å kunne sende markedsføring med trykkerier og transportforetak som vi bruker.

Klingel deler også dine personopplysninger med utvalgte eksterne IT-leverandører som vi bruker, men kun i den utstrekning det er nødvendig for at leverandøren skal kunne oppfylle sin tjeneste overfor oss.

Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktig hvilke foretak eller myndigheter vi deler personopplysninger med, kan du alltid kontakte oss.

Overfører vi dine personopplysninger utenfor EU/EØS?

Klingel behandler dine personopplysninger hovedsakelig innen EU/EØS, men vi kan i visse tilfeller bruke leverandører utenfor EU/EØS. Når vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS, gjøres dette kun hvis vi har støtte for overføringen i samsvar med forutsetningene iht. EUs personvernforordning (GDPR).

Vi deler visse personopplysninger med amerikanske personopplysningsleverandører, som behandler personopplysninger for oss ved at de yter IT-tjenester overfor oss. Disse foretakene er Privacy Shield-sertifiserte. Iht. en beslutning i EU-kommisjonen får personopplysninger overføres til mottakere i USA, under den forutsetning at mottakeren er Privacy Shield-sertifisert. Privacy Shield er en avtale mellom EU og USA som har til hensikt å beskytte europeeres grunnleggende rettigheter og garantere rettssikkerhet for foretak som overfører personopplysninger til USA. Amerikanske foretak som ønsker å bli Privacy Shield- sertifisert, må søke hos USAs handelsdepartement som sikrer at foretakets integritetspolicy stemmer overens med den høye sikkerhetsstandarden som kreves av Privacy Shield.

Hvilke rettigheter har du til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Iht. EUs personvernforordning (GDPR) har du visse rettigheter når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. Vi har beskrevet hvilke rettigheter du har og hva de innebærer nedenfor. For å utøve dine rettigheter er du velkommen til å kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor.
Tilbakekalling av ditt samtykke

Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på at du har gitt oss ditt samtykke, har du rett til når som helst å tilbakekalle hele eller deler av et gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Tilbakekallingen av samtykket gjelder fra og med dagen for tilbakekallingen.

Rett til innsyn
Du har rett til å få en bekreftelse på om personopplysninger, som berører deg, behandles og rett til innsyn i informasjon om hvordan personopplysningene behandles, f.eks. formålet med behandlingen og hvilke kategorier av personopplysninger som behandlingen gjelder. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som er under behandling.

Rett til retting
Du har også rett til å få feilaktige personopplysninger rettet uten unødvendige forsinkelser, og ved å gi informasjon komplettere ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting
Du har rett til å begjære sletting av dine personopplysninger hvis:

 • personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål som de ble samlet inn eller behandlet for,
 • du tilbakekaller ditt samtykke som behandlingen bygger på og det ikke finnes noen annen rettslig grunn for behandlingen,
 • du har innvendinger mot behandlingen forutsatt at vi ikke har berettiget grunn for å fortsette med behandlingen som veier tyngre enn dine berettigede grunner å ikke fortsette,
 • personopplysningene har blitt behandlet på ulovlig vis,
 • personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi omfattes av.
  Klingel sletter dine personopplysninger på ditt ønske, under den forutsetning at vi ikke har en forpliktelse til å lagre personopplysningene iht. EUs personvernforordning (GDPR) eller annen lovstiftning.

Rett til begrensning av behandling
Du har rett til å begjære at behandlingen av dine personopplysninger begrenses hvis:

 • du bestrider opplysningenes korrekthet (men kun i den perioden som gir oss mulighet til å kontrollere dette),
 • behandlingen er ulovlig og du vil at vi begrenser opplysningene istedenfor å slette dem,
 • du behøver personopplysningene for å gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, men vi ikke lenger behøver personopplysningene,
 • du har innvendinger mot behandlingen om vi ikke har gjort en interesseavveining.

Rett til innvending mot behandling
Du har rett til når som helst å innvende mot behandling av dine personopplysninger basert på en interesseavveining – inkludert profilering (les mer om når dette skjer i den nedlastningsbare PDFen her: Integritetspolicy - PDF). Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi kan fremvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det skjer for fastsettelse, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
Du har også rett til å innvende at dine personopplysninger behandles for markedsføringsformål, noe som inkluderer profilering i den grad den har en sammenheng med slik direkte markedsføring. Hvis du innvender mot markedsføring og/eller profilering, kommer dine personopplysninger ikke lenger til å bli behandlet for slike formål.

Rett til å sende inn klagemål
Du har rett til å sende inn klagemål til en ansvarlig tilsynsmyndighet (uten at det påvirker noen annen administrativ prosedyre eller rettsmiddel). Et slikt klagemål sendes med fordel til myndigheten i den medlemsstaten innen EU/EØS der du har din faste bopel, der du arbeider eller der en overtredelse av gjeldende lover og regler for databeskyttelse påstås å ha forekommet. Ansvarlig tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet som du når på www.datatilsynet.no.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å hente ut personopplysninger som berører deg og som du har gitt oss i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet) når:

 • behandlingen grunner på ditt samtykke eller på en avtale,
 • behandlingen skjer automatisk.

Du har rett til overføring av personopplysningene direkte fra oss til en annen personopplysningsansvarlig når dette er teknisk mulig.

DATASIKKERHET OG DATAOVERFØRING

SSL-kryptering

Sikker dataoverføring er viktig både for deg som kunde og for oss som skal ivareta din sikkerhet når du handler i nettbutikken vår. Derfor overføres informasjon som du oppgir når du bestiller med såkalt SSL-kryptering.

SSL står for Secure Sockets Layer og er en krypteringsteknikk som sikrer at dine opplysninger blir overført på en sikker måte. Dette gjør at uvedkommende ikke kan få tak i disse opplysningene. Du ser at tilkoblingen er sikker når adressen i nettleserens adressefelt begynner med https://, og når hengelåssymbolet vises i URL-en eller nederst på siden. Du kan lese mer om vårt SSL-sertifikat ved å klikke på det lille hengelåssymbolet.

Sosiale plugins og piksler: Facebook, Pinterest og Instagram

Vi bruker plugins og piksler fra de sosiale nettverkene Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) og Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA). Ditt besøk på denne nettsiden kan dermed spores av Facebook og/eller Pinterest og/eller Instagram samt tilordnes din brukerkonto på disse sosiale nettverkene selv om du ikke bruker funksjonen for plugins eller piksler aktivt (f.eks. for retargeting). Hvis du har en brukerkonto på Facebook og/eller Pinterest og/eller Instagram, kan du bruke en slik plugin og dele informasjon med dine venner eller lenke til innhold på våre sider på dine brukerprofiler i sosiale nettverk.

Klingel Norge AS har ingen innflytelse på plugin-innhold, piksler og informasjons- og dataoverføring til Facebook og/eller Pinterest og/eller Instagram eller på de sosiale nettverkenes bruk av data. Ansvaret for personvern ligger hos hver enkelt aktør.

Du finner detaljert informasjon om formål, type og omfang av behandling og bruk av data gjennom Facebook, Pinterest og Instagram og dine rettigheter og innstillingsmuligheter for personvern i retningslinjer for personvern hos hver enkelt aktør:

Retningslinjer for personvern Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Retningslinjer for personvern Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy
Retningslinjer for personvern Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy

Du kan unngå at Facebook og/eller Pinterest og/eller Instagram tilordner informasjon fra ditt besøk på vår nettside til din brukerkonto på det respektive sosiale nettverket ved å logge deg av Facebook, Pinterest og Instagram og slette cookies.


waiting...

KONTAKT
210 98 190* *Åpningstider: Hverdager kl. 8.30-15.30 (foruten helligdager, jul- og nyttårsaften)
SIKKER BETALING
 • Faktura
 • Konto
 • Postoppkrav
 • PayPal
 • Visa
 • Mastercard
FØLG OSS PÅ
VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
 • Postnord
SIKKER NETTHANDEL
 • Trygg E-Handel
Vi leverer kun innenfor Norge. Minste bestillingsverdi 500 kroner. Fraktkostnad 59 kroner. 14 dagers full returrett. Betalingsmåter: Konto, faktura, postoppkrav, kortbetaling og PayPal.