BETALINGSMÅTE

Du kan velge mellom fem betalingsmåter når du handler hos. Se nedenfor for ytterligere informasjon.


Faktura
Med betalingsmåten Faktura betaler du innen 14 dager (fra fakturadato). Et faktureringsgebyr på 19 kr tilkommer. Du betaler kun for de varene du beholder. Ved retur trekker du selv fra vareverdien for de returnerte varene fra fakturaens saldo. Hvis fakturaen ikke betales i tide, debiteres en påminnelsesavgift (p.t. 67,-) og du vil få tilbud om å delbetale via vår betalingsmåte Konto under forutsetning at aktuelt  faktura- eller restbeløp overstiger NOK 750,-. Fullstendig informasjon om betalingsmåten Faktura.

Konto
Ved å velge betalingsmåten Konto kan du dele opp betalingen i opptil 36 måneder. Effektiv årsrente er p.t. 27,57 %. I forbindelse med ditt første kontokjøp sender vi deg de fullstendige avtalevilkårene. Du kan benytte deg av to betalingsfrie måneder pr. år, kontakt kundeservice for dette.  Ingen av de fire første månedene kan være betalingsfrie, og du må foreta innbetalinger minst fire måneder etter hverandre innen en ny betalingsfri måned kan benyttes. Renten for den betalingsfrie måneden legges til den utestående saldoen, og ved bruk av betalingsfri måned forlenges nedbetalingstiden. Månedsbeløpet blir høyere jo større gjelden på kontoen er. Fullstendig informasjon om betalingsmåten Konto.

Kontoinnehaveren har rett til å få sentrale opplysninger om kreditten innen en kredittavtale inngås. Dette skjer ved hjelp av skjemaet Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt. SEF-skjemaet.
 
Postoppkrav
Med betalingsmåten Postoppkrav betaler du når du henter pakken din. Et postoppkravsgebyr på 55 kr tilkommer din ordre.
 
Kort – betal direkte i kassen på klingel.no
Når du velger betalingsmåten Kort, betaler du med ditt betalingskort direkte i kassen på www.klingel.no. Vi aksepterer Visa og Mastercard som er utstedt i de nordiske landene. Ved en eventuell retur skjer tilbakebetalingen til det betalingskortet du brukte ved betaling. Vi krypterer alltid ditt kortnummer noe som gjør kjøpet ditt sikkert. Les mer om kryptering under klingel.no/datasikkerhet/ hvis du vil vite mer om sikkerhet rundt kortbetaling.

PayPal – betal direkte i kassen på klingel.no
Du betaler direkte via din PayPal-konto i nettbutikken. Har du ikke PayPal-konto, må du først registrere deg hos PayPal.
Vennligst noter at alternativet kortbetaling og PayPal kun kan velges ved kjøp i vår nettbutikk. For bestillinger på telefon eller pr. post henviser vi til våre øvrige betalingsalternativer.

Betalingsansvar
Betalingsansvaret ligger på den som har søkt om og fått bevilget konto/fakturakjøp. Hvis betalingen ikke skjer i rett tid, forfaller hele gjelden til betaling hvis forfalt beløp utgjør mer enn én tiendedel av gjelden. Du debiteres et purregebyr (67,-) for hver betalingspåminnelse. Ved for sen eller uteblitt betaling tilkommer et fordringsbeløp. Kostnader for eventuelle inkassotiltak debiteres i henhold til gjeldende lover og påløpte renter/avgifter kapitaliseres. Klingel har rett til å overlate og/eller pantsette fordringen til en annen kredittgiver.


Kredittvurdering
I forbindelse med din søknad om betaling med faktura eller konto hos oss, bruker vi ditt personnummer for å kontrollere din kredittstatus og din adresse. Ved bestilling til en annen adresse enn den folkeregistrerte adressen forbeholder Klingel seg retten til å endre til betalingsmåte Postoppkrav. Ved ordrer som overstiger tidligere innvilget grense, kan en høyere kjøpsgrense innvilges. Det foretas en rutinemessig kredittvurdering, og dette genererer et gjenpartsbrev. Dette brevet sendes til deg fra kredittopplysningsforetaket som vi samarbeider med. At en kredittvurdering innhentes vises kun for den som har bestilt opplysningene og for den som er blitt vurdert. Nektes du kreditt, forbeholder vi oss retten til å endre betalingsmåte til postoppkrav. Verdifulle smykker leveres kun mot sikker betalingsmåte. Klingel forbeholder seg retten til å nekte bestillingen i sin helhet ved mistanke om bedrageri.