BETALING

Vi tilbyr følgende betalingsalternativer:

1. KLINGEL Konto
Dersom du vil dele opp betalingen, velger du KLINGEL Konto. Det fremgår av kontoutskriften hvilket beløp du skal betale per måned. Kontoutskriften viser også gjennomførte kjøp, betalinger m.m. Du kan naturligvis betale ned hele eller deler av sluttsummen raskere enn foreslått betalingsløp uten ekstra kostnader. Angi KID-nummer når du betaler via nettbanken. Mangler du faktura, skal betalingen skje til kontonummer 6021.05.05450. Oppgi kundenummeret ditt som referanse i meldingsfeltet. Det tilkommer ingen betalingsgebyrer.

Betalingsfrie måneder
Du kan benytte deg av to betalingsfrie måneder pr. år. Ingen av de fire første månedene kan være betalingsfrie, og du må betale minst fire måneder etter hverandre før en ny betalingsfri måned kan benyttes. Renten for den betalingsfrie måneden legges til den utestående saldoen, og ved bruk av betalingsfri måned vil nedbetalingstiden forlenges. Kontakt kundeservice dersom du ønsker å benytte deg av en betalingsfri måned.

Renter og kostnader
Månedsrenten er p.t. 1,75 % og beregnes sammen med limitrenten på p.t. 0,3 % på kontogjelden ved hver fakturering, tils. min. 19,-. Renten legges til saldoen hver måned. Den effektive årsrenten er p.t. 27,57 %. Renteendringer kan skje som følge av kredittpolitiske beslutninger, endrede lånekostnader eller andre kostnader som har kommet til etter nedenstående vilkårsdato. Renten, som er avdragsberettiget, er den eneste kostnaden som tilkommer ved KLINGEL Konto. Kostnaden pr. måned blir høyere dersom kontogjelden øker.
 
Kjøpesum (kr) Du betaler per måned (kr) Kjøpesum (kr) Du betaler per måned (kr)
0-1000 100 3001-4000 375
1001-1500 125 4001-5000 475
1501-2000 175 5001-6000 575
2001-2500 225 6001-7000 675
2501-3000 275 O.s.v.  

2. KLINGEL Faktura
Med KLINGEL Faktura får du rentefri kreditt og fakturaen følger med i pakken. Faktureringsgebyr (19,-) tilkommer. Fakturaen skal betales innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Du betaler kun for varene du beholder. Ved retur regulerer du din faktura ved å trekke fra verdien på varene du returnerer.

3. Kontant betaling
Betal når du henter pakken mot postoppkrav. Oppkravsgebyr (55,-) tilkommer.

4. Kortbetaling
Du betaler direkte med kort når du gjør bestillingen i nettbutikken. Vi aksepterer nordiske VISA og MasterCard. Vi forbeholder oss retten til å, ved behov, endre til alternative betalingsmåter.

5. PayPal
Du betaler direkte via din PayPal-konto i nettbutikken. Har du ingen PayPal-konto, må du først registrere deg hos PayPal.

NB: Dersom du ønsker å betale med kort eller PayPal, må du gjennomføre bestillingen i vår nettbutikk. Bestiller du via telefon eller brev, må du velge et av de andre betalingsalternativene.
 

Kredittvilkår

Kredittgiver
KLINGEL Konto/Faktura håndteres av Klingel Norge A/S, org. nr. 986487387.
I henhold til forskrifter om kredittavtaler har vi samlet informasjon vedrørende kredittavtalen og kredittgiver på blanketten Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt.                                                                                                                             

Kredittvurdering
Ved å velge betalingsmåte faktura eller konto, godkjenner du en rutinemessig kredittsjekk samt at kontroll mot eventuelle øvrige kreditter hos Klingel-konsernet foretas. Klingel forbeholder seg retten til å avslå samt i tillegg senke en tidligere innvilget kreditt. Dersom søknaden om kreditt avslås, forbeholder Klingel seg retten til å endre betalingsmåte. For å handle på kreditt må du oppgi personnummeret ditt. Dersom du ikke har oppgitt dette, forbeholder Klingel seg retten til å endre betalingsmåte og levere pakken mot postoppkrav.

Uteblitt betaling
Betalingsansvaret ligger hos den som har søkt om og fått innvilget konto/fakturakjøp. Dersom betalingen ikke skjer til riktig tid, forfaller hele gjelden hvis det beløpet som forfaller, utgjør mer enn en tiendedel av gjelden. Du blir belastet med et purregebyr (63,-) pr. purring. Ved for sen eller uteblitt betaling påregnes en forsinkelsesrente på p.t. 2 % pr. måned på utestående beløp. Kostnader i forbindelse med en ev. inkasso debiteres ifølge gjeldende lov samt påløpte renter/gebyrer kapitaliseres. Klingel har rett til å overlate og/eller pantsette fordringen til en annen kredittgiver.